Gisteren vond de avond SamenZijn plaats in onze huiskamer. De trilling was voelbaar hoog, al uren voordat iedereen binnenkwam. De groep van tien was bijzonder gevarieerd in type energie. Dit zorgde voor een grote bandbreedte aan invalshoeken en inzichten. Hier en daar gaf dat soms wat temperatuur (wrijving waarmee innerlijke blind spots boven komen), wat uiteindelijk een nieuwe balans brengt om nader tot elkaar te komen.

Foto door Lars Camps

Een verrassende bijdrage kwam van Daniel Peters. Hij nodigde ons uit samen een kristal hiërarchie te leggen. Hij verklapte natuurlijk niet meteen alles en liet ons stap voor stap stenen kiezen, ergens plaatsen en opnieuw positioneren tot de gelegde figuur voor iedereen goed voelde. De hiërarchie lag er om een reden. Voor ieder zat er een betekenis en verhaal achter, wat tot uiting kwam bij de vraag: “Waartoe wordt je aangetrokken en wat voel je daarbij.” Bij sommigen gaf dat heftige emoties, bij anderen een bevestiging of een inzicht waarmee ze verder konden. Heel bijzonder. Dankjewel Daniel.

De ontspannings- en lichtmeditatie van Geo vormde de afsluiter van het actieve deel van de avond, met een korte vraagronde over ervaringen tijdens de meditatie en hoe die in relatie staan tot het Zelf. Het thema van de avond was namelijk het in lijn komen met de Bron en hoe je je bewust bent van de kracht ervan. Samen met de verbindingscirkel, waarmee we de avonden altijd beginnen, is deze kracht op verschillende manieren voelbaar geworden. We zijn op geen enkel moment van de Bron verwijderd, en zij komt tot uiting in alles wat we doen. In het groepsproces van SamenZijn vindt een bundeling plaats van deze kracht. Wat dan ontstaat is moeilijk om te beschrijven. Wonderlijk, transformerend, eenheid.

We willen alle aanwezigen bedanken voor de openheid, het geven en ook ontvangen van alles wat er is gedeeld.

In liefde en licht,
Geo & Nino.